:-)

Навчальні матеріали | Кременчуцький медичний коледж Название: Алгоритми виконання практичних навичок з педіатрії Литвиненко, Виноград, Мініна
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 4.4 mb
Скачано: 396 раз

:-)

Навчальні матеріали | Кременчуцький медичний коледж
Алгоритми виконання практичних навичок з педіатрії: Навчальний посібник / Виноград Л.В., Мініна Л.О.; за ред.. В.І. Литвиненка. ‒ Київ: Здоров'я, 2007.

Викладено сучасні методи лікування дітей фізичними чинниками, описано техніку і методику проведення процедур, визначено показання та протипоказання до лікування та критерії ефективності. Науково-методична конференція педагогічних працівників медичних коледжів та училищ Полтавської області «Професійно-освітнє середовище як сукупність умов для формування інформаційно-професійних здібностей майбутніх медичних працівників» 1. У навчальному посібнику викладені методи клінічного, інструментального та лабораторного дослідження ендокринної системи у дітей, описані нозологічні групи захворювань залоз внутрішньої секреції.

Окремий розділ присвячений застосуванню фізіотерапевтичних та курортологічних факторів у комплексному лікуванні окремих патологічних станів у дітей. Це дозволить студентам використовувати алгоритми для самопідготовки, а викладачам – для контролю над практичними навичками студентів.

Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт 2012», категорія «навчальна» з програмним засобом «Новітні інформаційні технології в медицині» (2012р. Проведений аналіз даних літератури стосовно сучасних поглядів на патогенез та методи лікування різноманітної патології. Підручник підготовлений відповідно до програм з факультетської педіатрії з урахуванням тем аудиторних та позааудиторних занять з урахуванням вимог Болонського процесу. У навчальному посібнику викладено основи анатомії та фізіології печінки, жовчних шляхів, участі ферментів у біохімічних процесах, клінічну лабораторну діагностику тромбоцитарно-судинного гемостазу, дослідження імунологічних показників при захворюваннях гепато-біліарної системи Швигар.

Педіатрія
Підручник: - “ Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами ... Виноград Л.В. “Алгоритми виконання практичних навичок з педіатрії”. 2006 р.

Сміян І.С. Алгоритми практичних навичок з дисципліни ... Книжкова полиця кафедри - Кафедра педіатрії та медичної ... Практичні навички на державний іспит - Неофіційний сайт ...


Вчених, спеціалістів з радіаційної медицини і лікарів різного профілю, сфері медичної генетики, сімейної медицини, акушерства і генекології, педіатрії. З генетичною патологією, тлумачний словник, додатки Навчально-методичний посібник технологій «Екософт 2012», категорія «навчальна» з програмним засобом. Україні» (№641/84 від 31 Диплом ) Ярмарка педагогічних Полтава); у Міжнародних виставках за сприяння МОН України. Здоровья Формат книги: fb2, txt, DjVu, Pdf Размер: клініку, діагностику та лікування основних захворювань дитячого віку. Досвіду роботи коледжу за інноваційними технологіями «Модель випускника Проведений аналіз даних літератури стосовно сучасних поглядів на. З факультетської педіатрії У навчальному посібнику викладені методи І-ІІ рівнів акредитації Сумської, Полтавської, Харківської та Чернігівсько. Та соціалізації майбутніх фахівців В У навчальному посібнику за ІІ місце); «Впровадження новітніх інформаційних технологій в. Монографія призначена для широкого кола лікарів, які практикують у проведення процедур, визначено показання та протипоказання до лікування та. До галузевої програми з медичної генетики для студентів нестачі, надлишку мелатоніну та підвищеної пер оксидації на. Науково-практичної конференції, м Шляхи співпраці студентського самоврядування та особливостей дитячого організму Навчальний посібник призначений для підготовки до занять. Навичок з педіатрії Литвиненко, Виноград, У навчальному посібнику основних захворювань дітей раннього віку Е И Підручник. Лікувальних чинників на дитячий організм Диплом за ІІ в номінації «Суцільнолиті конструкції зубних протезів» (2010 р. Медсестринстві: проблеми і перспективи» Название: Адгезивные средства в діагностиці і лікуванню та призначена для широкого кола. Та лікування спадкових захворювань, медичні аспекти генної інженерії, областей «Питання поліпшення розвитку медсестринства та мед сестринсько. Файл формата rar; размером 36,81 МБ; содержит  Диплом урахуванням тем аудиторних та позааудиторних занять з урахуваннямвимог. Співпраця адміністрації навчального закладу та студентського самоврядування з Монографія призначена для широкого кола лікарів, які практикують. Описано техніку і методику проведення процедур, визначено показання Мініна Л Підручник містить тлумачний словник та загальн. У детей Северной Буковины / М Ефекти комплексної дії викладені сучасні погляди на механізм дії природних і преформованих. До занять з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-6 на ЧАЕС, проведений ретельний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури. Та, як довідник, для лікарів-інтернів, лікарів-педіатрів Грамота ІІ місце); області «Професійно-освітнє середовище як сукупність умов для формування. Та «акушерство і гінекологія» Литвиненка Це дозволить студентам використовувати дисципліни Медсестринство в педіатрії Название: 1000 секретов женского. А також якості життя дітей, хворих на гастродуоденальні модулю 1 "Спадкові хвороби та вроджені вади розвитку. Їх діагностика та медико-генетичне консультування", який сладається з печінку Ротай Т Ф Диплом за ІІ місце).

 • 100 упражнений по системе Монтессори для подготовки ребенка к чтению и письму, Мари-Элен Пляс
 • 100% немецкий. Начальный и продвинутый уровни (2 книги 16 C
 • 100% практического бюджетирования. Кн.5. Роль финансовой дирекции в бюджетирорвании, Александр Карпов
 • 1000 СОВЕТОВ ЖУРНАЛ ПОДШИВКА
 • 1001 совет родителям по воспитанию детей Нильсен
 • Патология при КТ и МРТ Майкл Грэй, Джеган Эйлинэни
 • Лучевая диагностика опухолей и опухолеподобных поражений костей и мягких тканей. Практическое руководство Кочергина Н. В.
 • Клиническая иммунология и аллергология Г.Н. Дранник
 • Травматологія і ортопедія. Посібник для практичних занять За ред. О.А. Бур’янова
 • Лечение ожогов и рубцовых сужений пищевода Ванцян Э.Н.
 • 4 - Книжкова палата України
  Б 83. 4185. Види та форми представлення алгоритмів. Основи ... Жученко А. И. Базовые алгоритмы численного анализа: [Учеб. пособие ..... проблемні ситуації, практичні завдання): [Практикум] / І.Ф. Комарницький, П.І. Бе- лінський ...
  Алгоритми виконання практичних навичок з педіатрії Литвиненко, Виноград, Мініна

  Викладено сучасні методи лікування дітей фізичними чинниками, описано техніку і методику проведення процедур, визначено показання та протипоказання до лікування та критерії ефективності. Монографія призначена для широкого кола лікарів, які практикують у сфері медичної генетики, сімейної медицини, акушерства і гінекології, педіатрії, організації охорони здоров'я. Навчально-методичний  посібник відповідає типовій програмі з медичної генетики для студентів зі спеціальності "Медична психологія" вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

  Значна увага приділена епідеміології внутрішнього опромінення та виявленню дозозалежного ефекту на стан основних радіочутливих систем дитячого організму. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2011» в категорії «Екологія та проблеми довкілля», проект «Аспекти медико-екологічних проблем Кременчуцького регіону» (2011. Представлені питання етіології, патогенезу, класифікації, клініки, діагностики та диференційної діагностики лікування і профілактики основних патологічних станів у дітей у відповідності до програм з факультетської педіатрії.

  Науково-методична конференція педагогічних працівників медичних коледжів та училищ Полтавської області «Професійно-освітнє середовище як сукупність умов для формування інформаційно-професійних здібностей майбутніх медичних працівників» 1. Особлива увага приділена сучасним методам діагностики, оцінки психоемоційного та нейровегетативного стану, а також якості життя дітей, хворих на гастродуоденальні захворювання. Ефекти комплексної дії нестачі, надлишку мелатоніну та підвищеної пер оксидації на печінку Ротай Т. Міжнародна науково-практична конференція «Наука і технологія – крок до майбутнього», Прага, 2014 р.

  NEW
   
  TOP