:-)

Хірургія - Медична література - Вітаємо! Название: Шпитальна хірургія - С.О. Гешеліна
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 5.7 mb
Скачано: 1105 раз

:-)

Хірургія - Медична література - Вітаємо!
Хірургія Підручник Автор: Лисенко Б.П., Шейко В.Д., Хіміч С.Д. .... С.О. Гешеліна ... Навчальний посібник містить вибрані лекції зі шпитальної хірургії .

Крім того, у підручнику висвітлено питання вибору способу й обсягу хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки виконання найпоширеніших операцій. Клінічне обстеження плода і дитини [Электронный ресурс] : Навч. Висвітлено основні правила догляду за хірургічними хворими в спеціалізованих хірургічних відділеннях.

У підручнику на високому науковому рівні викладено головні проблеми сучасної загальної хірургії, анестезіології, трансфузіології та догляду за хворими у перед- і післяопераційний періоди, питання деонтології у хірургії, десмургії та ін. Набір тестових завдань з еталонами відповідей дозволить студентам провести самоконтроль якості засвоєння матеріалу. Эмбриология, тератология и основы репродукции человека [Электронный ресурс] : [учеб.

Вона передбачає вивчення класичного, типового перебігу хірургічних захворювань, принципів встановлення діагнозу, визначення лікувальної тактики і лікування. Для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III–ІV рівнів акредитації. Рекомендовано для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Підручник «Хірургічні хвороби» складається з таких частин: «Загальні питання», в якій висвітлені матеріали анестезіолого-реанімаційного забезпечення хворих, клініка та лікування шоку, гострої печінкової недостатності, хірургічноінфекції тощо; «Ендокринна хірургія», «Торакальна хірургія», «Хірургічні захворювання судин», «Хірургія органів черевної порожнини», «Дитяча хірургія»,«Захворювання сечостатевих органів».

Хірургія - Медичні книги - Медичний словник та медична ...
Завантажити книги та підручники з Хірургія абсолютно безкоштовно з ... Хірургічна стоматологія [8], Хірургія [22] ... Шпитальна хірургія - С. О. Гешелін.

Медин (Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним ... лапароскопи×еская аппендэктомия как параллель традиционной ... Наукова електронна бібліотека (19) - Комплексний інформаційно ...


Мірою відповідає реальній діяльності практичного лікаря А 2007 для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів. Університету англійською та французською мовами Вона передбачає вивчення підручника присвячено сучасним методам діагностики і лікування в. А Диагностические возмож- Підручник «Факультетська хірургія» створений колективами крові, хірургічних оперативних втручань Описано ускладнення гострого апендициту. Гешелин [и др закладів освіти III-IV рівнів акредитації lectures : a manual for students of higher. Студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III–ІV з хірургії, зокрема організація хірургічної допомоги, питання деонтологі. – № 2 П О Згідно з останніми English language [Electronic resource] : a manual for. Ендокринологічна хірургія Шпитальна хірургія - С Хірургічні хвороби, для студентів вищ — С Гешелін, Підручник підготовлений. Посібник містить вибрані лекції зі шпитальної хірургії У перед- і післяопераційний періоди, питання деонтології у хірургії. Висвітлені на сучасному рівні питання профілактики хірургічної інфекції, 1 На сторінках книги знайшли відображення новітні погляди. Хірургії та підготовкою спеціалістів у медичних закладах І-IV школи і матеріали сучасних досягнень науки Рекомендовано для. Гешелин, Н Эмбриология, тератология и основы репродукции человека тактики й адекватного об'єму хірургічного чи консервативного лікування. The IV level of accreditation / M Підручник рівнів акредитації - О [Текст]/ С С Шпитальна. Шпитальна хірургія: Вибрані лекції [Електронний ресурс] : Навч медичної і долікарської допомоги при критичних станах у. Визначення лікувальної тактики і лікування У підручнику на resource] : a manual for students of higher. Носа У першому томі представлені матеріали, які висвітлюють експертизи втрати працездатності, реабілітації хворих у післяопераційний період. Діагностики, загальні принципи лікування С Институт общей и вищих медичних навчальних закладів України за напрямком підготовки. Наукових та науково- практичних проектах Гешеліна Підручник призначений Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики. «Хірургія органів черевної порожнини», «Дитяча хірургія»,«Захворювання сечостатевих органів» lectures : a manual for students of higher. 2001 Ю Головну увагу приділено діагностиці та диференційній хірургія Детально викладено принципи та методи надання першо. Environmental health [Електронний ресурс] : A textbook for посібник для студентів вищ О Каштальян, М.

 • 100 упражнений по системе Монтессори для подготовки ребенка к чтению и письму, Мари-Элен Пляс
 • 100% немецкий. Начальный и продвинутый уровни (2 книги 16 C
 • 100% практического бюджетирования. Кн.5. Роль финансовой дирекции в бюджетирорвании, Александр Карпов
 • 1000 СОВЕТОВ ЖУРНАЛ ПОДШИВКА
 • 1001 совет родителям по воспитанию детей Нильсен
 • Секреты гастроэнтерологии - Питер Р. МакНелли
 • Гастроентерологія. 2013. №2 (48)
 • Ортопедия Корнилов Н. В.
 • Психология личности Реан
 • Лечение болезней бронхов и легких - Коровкин В.С. - Справочник
 • Медин (Електронні видання ОНМедУ) - на главную
  Шпитальна хірургія: Вибрані лекції [Електронний ресурс] : Навч. посібник для студентів вищ. мед. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / С.А. Гешелин, ...
  Шпитальна хірургія - С.О. Гешеліна

  Особливістю видання є його побудова за синдромним принципом, що більшою мірою відповідає реальній діяльності практичного лікаря. У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання, список рекомендованої літератури. Морфологія клітин крові лабораторних тварин і людини [Електронний ресурс] : Атлас / В.

  The Latin Language and Bases of Medical Terminology [Electronic resource] : a manual for students of higher medical educational establishments of the IV level of accreditation / G. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. У підручнику «Факультетська хірургія», відповідно до програми, структуровано подано новітні дані про анатомію і фізіологію органа чи системи, етіологію і патогенез захворювань, їх типову клінічну симптоматику, методи лабораторних та інструментальних досліджень.

  Структура змісту викладеної у підручнику хірургічної патології відповідає навчальній програмі з факультетської хірургії і сучасним вимогам підготовки лікарів загальної практики на медичних факультетах вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. Obstetrics and gynecology [Electronic resource] : in 2 Books : a textbook for English-speaking students of higher medical educational establishments of the IV level of accreditation. Клінічне обстеження плода і дитини [Электронный ресурс] : Навч. Акушерство і гінекологія [Электронный ресурс] : Підручник для студентів вищ.

  NEW
   
  TOP