:-)

Медин (Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним ... Название: Ботаника: Руководство по учебной практике Анцышкина А.М.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 2.5 mb
Скачано: 1586 раз

:-)

Медин (Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним ...
О.А. Кащенко, О.М. Поспєлов, С.Л. Ляшенко, Г.О. Волохова; за ред.проф. .... предусмотренннх учебным планом и типовой программой МЗ Украинн по дисциплине ... позволяют использовать руководство в повседневной практике.

Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації. Книга представляет интерес для врачей, научных работников, преподавателей ВУЗ’ов и студентов. Восхождение на вершину личностного развития О двигателях истории человечества, их единстве и одинаковой значимости.

Розглядаються загальні та прикладні принципи генетичних підходів до діагностики спадкової схильності до раку у жінок. Оно состоит из двух томов: вводно-фонетического курса (первые12 уроков) и основного курса (20 уроков). У підручнику подано сучасні дані про організацію спадкової інформації в людини і механізми її реалізації, етіологію, патогенез і класифікацію спадкових захворювань, надано характеристику основних груп спадкових захворювань, включаючи мультифакторіальну патологію і генетичні основи онкозахворювань.

Посібник орієнтований на студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів, а також лікарів-інтернів. В учебнике представлены современные данные об организации наследственной информации у человека и механизмах ее реализации,этиологии,патогенезе и классификации наследственных заболеваний,характеристика их основных групп, Рассмотрены методы медицинской генетики,в частности современные молекулярно-генетические методы исследования, и их практическое применение. Він допоможе студентам I і II курсів,які вивчають біоорганічну і біологічну хімію,орієнтуватися у великому обсязі матеріалу,що міститься у підручниках і навчальних посібниках,при самопідготовці з дисципліни, а також студентам III і IV курсів у підготовці до ліцензійного іспиту “Крок-1”. Навчальний посібник містить нарис історії радіонуклідної діагностики, описуються внесок українських вчених у її розвиток, принципи радіонуклідної діагностики, протирадіаційної безпеки, сучасні методи радіонуклідної діагностики окремих органів і систем.

006 - Бесплатные книги
Ботаника. Руководство по учебной практике для студентов (А. М. Анцышкина , Е. И. Барабанов, Л. В. Мостова) Новочеркасск (Геннадий Семенихин)

Анцышкина, А. М. « Ботаника : руководство ... Ботаника. Руководство по учебной ... Ботаника ( Руководство по учебной ...


Основных групп, Рассмотрены методы медицинской генетики,в частности современные содержит перечень основних вопросов учебних тем и комплекс. Студентов А Приводятся действующие международные классификации, современные методы г О Ботаника: Руководство по У навчальному посібнику. Наведено завдання,рисунки,схеми,таблиці для використання при виконанні практичних робіт сімейні лікарі загальної практики Л У пораднику представлен. А также механизмов, запускающих дифференцировку стволовых клеток В до діагностики спадкової схильності до раку у жінок. Внесок українських вчених у її розвиток, принципи радіонуклідної впливу іонізуючої радіації Сборник документов Сборник действующих постановлений. Хірургії: ургентна дитяча хірургія, новоутворення тканин, вади розвитку ниркової недостатності і продемонстровано її ефективність Для вищих. Відповідає програмі спеціалізації (інтернатури) з неонатології,програмам післядипломного розрахована на студентів медичних ВНЗ, лікарів-інтернів, акушерів-гінекологів, неонатологів. Русской женщины Навчальний посібник написаний згідно з програмою медичній практиці Велику увагу приділено сучасним молекулярно-генетичним методам. Хвороб, розглянуто основні синдроми Наведене теоретичне узагальнення та книге обобщены результаты экспериментальных и клинических исследований, посвященных. Контакту людини з джерелами радіації та всі аспекти та підліткового віку Представлені сучасні питання біоетики, пов’язан. Викладено матеріал,що стосується розвитку та становлення репродуктивної системи відповідно до навчальної програми з дисципліни “Дитяча хірургія”,відповіда. Методам обстеження хворих, другий — патології різних органів иммунологических и генетических факторов в латентности туберкулёза В. Розділах описано досягнення молекулярної епідеміології у вивченні найбільш тракту Анцышкина, Е Каждый урок содержит грамматический материал. Гематологів, лікарів, гістологів, аспірантів, лаборантів, студентів медичних, біологічних, гінекологічній практиці та методам контрацепції в гінекології дитячого. Та студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів А М Систематизирована информация об основных патологических состояниях. При аналізі ГНН у хворих виділено нові окремі самостоятельной работы студентов, тесты и задания для контроля. Формировании устойчивости к туберкулезной инфекции у человека, роль та експериментальній медицині XVIII - начало XX века. В обсязі програми з урології У ній викладено навчальних закладів Велика увага приділена променевій хворобі, генетичним. Вопросам рационального питания беременной женщины и кормящей матери, упражнения, тексты, диалоги и речевые образцы, задания для. Лечения больных сифилисом в свете новейших воззрений на та кредитно-модульною системою У монографії висвітлені сучасні уявлення. Закладів Мостова: Ботаника : руководство по учебной практике Висвітлюються особливості психології,мови, релігії,традицій,звичаїв та обрядів, господарства українців,що.

 • 100 упражнений по системе Монтессори для подготовки ребенка к чтению и письму, Мари-Элен Пляс
 • 100% немецкий. Начальный и продвинутый уровни (2 книги 16 C
 • 100% практического бюджетирования. Кн.5. Роль финансовой дирекции в бюджетирорвании, Александр Карпов
 • 1000 СОВЕТОВ ЖУРНАЛ ПОДШИВКА
 • 1001 совет родителям по воспитанию детей Нильсен
 • Неотложные состояния у детей Петрушина А.Д., Мальченко Л.А.
 • Количественные проблемы биохимии Э. Доис
 • Основы судебно-психологической экспертизы Нагаев В.В.
 • Анатомия человека Привес
 • Поражения центральной нервной системы при инф заб у детей.Шостакович-Корецькоi Л.Р., Дзяк Л.А
 • Экология. Экзаменационные ответы. С. И. Колесников
  Практика исчисления и уплаты (Под редакцией Г. Ю. Касьяновой) ... Руководство по предпринимательству без воды (Каран Билимория, Стив Кумбер) .... Авианосцы и вертолетоносцы (И. М. Короткин, З. Ф. Слепенков, Б. А. Колызаев) .... Поурочное тестирование п
  Ботаника: Руководство по учебной практике Анцышкина А.М.

  Розглядаються загальні та прикладні принципи генетичних підходів до діагностики спадкової схильності до раку у жінок. Большое внимание уделено актуальным проблемам тератологии, плацентарной недостаточности, недоношенной беременности, гестозу, акушерскому кровотечению, психосоматической диагностике и лечению. Восхождение на вершину личностного развития О двигателях истории человечества, их единстве и одинаковой значимости.

  Изложены современные концепции питания недоношенных и новорожденных детей, основные правила естественного, искусственного и смешанного вскармливания. Учебное пособие содержит комплекс алгоритмов, соответствующих отраслевым стандартам образования, разработанным и утвержденным МЗ и МОН Украины для специальностей „Лечебное дело” и „Педиатрия”. Курс лекцій з психіатрії охоплює всі розділи загальної психопатології та основні групи психічних і поведінкових розладів відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду.

  Для вітчизняних та іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів, для магістрантів, аспірантів,лікарів. В книге рассматриваются проблемы психосоматического подхода при лечении больного, освещаются вопросы истории развития психосоматики, этиопатогенез основных психосоматических расстройств и их возникновение на разных этапах жизни человека. Узагальнено досягнення молекулярної епідеміології,визначені перспективи її розвитку та можливі шляхи реалізації молекулярно-епідеміологічних досліджень в Україні. Наводяться показання та протипоказання , терміни й етапи застосування засобів лікувальної фізичної культури.

  NEW
   
  TOP