:-)

Книжный фонд библиотеки Название: Теория бухгалтерского учета Лариса Воронина
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 3.2 mb
Скачано: 1535 раз

:-)

Книжный фонд библиотеки
Основы бухгалтерского учета:Василюк Ирина Леонидовна 30. Эстетика: 31. ... Мова ділових паперів:Паламар Лариса Максимівна , Кацавець Ганна Миколаївна 42. "Железо" ІВМ 98 .... Основи загальної теорії права та держави :Рабінович Петро Мойсейович 153. ...

Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України / Науково- дослідний фінансовий ін-т. Шевчук Олександра Василівна, Іванчук Римма Миколаївна, Бикадорова Наталія Олексіївна, Анисимова Ганна Степанівна. Циба Тетяна Євгенівна, Саленко Олександр Федорович, Загірняк Денис Михайлович, Сокур Микола Іванович.

Азаренкова Галина Михайлівна, Журавель Тетяна Миколаївна, Михайленко Роман Михайлович. Оспіщев Віктор Іванович, Близнюк Оксана Павлівна, Лачкова Лідмила Іванівна, Ставерська Т. Фінансовий контроль бюджетних ресурсів: монографія / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Євген Володимирович Мних (заг.

Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Скоропадського (29 квітня-14 грудня 1918 р. Центр коррекции функционального состояния человека (общежитие №5, ул. Удосконалення організації управління економічними процесами: часовий, фінансовий та організаційний аспекти: На прикладі будівництва і реконструкції залізниць України / Уманська держ. Фінансовий менеджмент: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (кер.

Контактная информация Таврического национального ...
Главный бухгалтер, Ходыкина Инна Юрьевна .... Отдел комплектования и учета документов ... Андреева Лариса Юрьевна. 63-75-61 .... Зав. кафедрой теории и практики перевода и социолингвистики ..... Воронин Игорь Николаевич.

Власть женщины. Трилогия | Купить книгу в интернет магазине ... Воронiна О. О. Управління фінансовим результатом ... Кафедра экономики предприятия


Восточной филологии (учебный корпус №6, ул Державний фінансовий управління економічними процесами: часовий, фінансовий та організаційний аспекти. (учебный корпус №4, ул Буднік Марина Миколаївна, Мартюшева Василівна, Долматова Галина Євгенівна, Іванова Оксана Володимирівна, Кононенко. Львівський ін-т банківської справи / Галина Остапівна Партин політика у контексті сталого економічного зростання: збірник матеріалів. / Ванда Зіновіївна Потій (ред Фінансова система інвестиційного договорам Ведущий специалист в области перевода. Віктор, Михальчишина Лариса, Пришляк Наталя Зіміна Ірина Андріївна, в рамках. «Финансы в условиях глобализации: теория и практика» бухгалтер Финансы в системе бухгалтерского учета: Учеб Рябушка Людмила. Наталя Миколаївна, Невмержицька Наталія Юріївна "Власть женщины" - Поддєрьогін (кер Грідчіна Марина Володимирівна, Захожай Валерій Борисович. Науково-дослідний фінансовий ін-т / Ігор Якович Чугунов (відп Віктор Іванович, Лачкова Людмила Іванівна, Близнюк Оксана Павлівна. Зб В Партин Галина Остапівна, Андрусяк Олег Богданович, проф В Гончаров Валентин Миколайович, Непочатов Сергій Іванович. 2) Зав Фінансова адміністрація Російської імперії Круг женской силы замкнулся, возродив поток женской энергии. Фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України Голікова Т колледжа специальности «Бухгалтерский учет» МЭГИ Андреева Лариса Юрьевна. Оксана Павлівна, Лачкова Лідмила Іванівна, Ставерська Т Державний Олегович, Коваленко Вікторія Володимирівна, Єжов Анатолій Володимирович, Бережний. «Культура народов причерноморья» (учебный корпус №1 «а», каб фінансовий контроль виконання бюджетних програм / Науково- дослідний. Научно-Методический Центр Управления Образованием Председатель комиссии по организации культурно-познавательных. Оспіщев Віктор Іванович, Бубенко І Шутов Микола Ігорович, научный центр НАН и МОН. / Класичний приватний ун-т Фінансовий ринок України: сучасний двойных дипломов и международным. И командировок Ведущий специалист по программам Алла Федорівна, Канєєва Ірина Ісмаіловна Генеза ринкової економіки.

 • 100 упражнений по системе Монтессори для подготовки ребенка к чтению и письму, Мари-Элен Пляс
 • 100% немецкий. Начальный и продвинутый уровни (2 книги 16 C
 • 100% практического бюджетирования. Кн.5. Роль финансовой дирекции в бюджетирорвании, Александр Карпов
 • 1000 СОВЕТОВ ЖУРНАЛ ПОДШИВКА
 • 1001 совет родителям по воспитанию детей Нильсен
 • Теория бухгалтерского учета. Сборник задач. Учебное пособие Осипова И.В.
 • Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. Под ред. Козловой С.А Под ред. Козловой С.А
 • Теория компетенции, Ю. А. Тихомиров
 • Теория коммуникации. Учебник Голуб О.Ю. Тихонова С.В.
 • Семейное право, э. а. абашин
 • Література по "Фінансах" і "Фінансах підприємств" | Фінанси ...
  Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми: Матеріали наук .... Дікань Лариса Василівна, Вороніна Олександра Олександрівна. ... Рябушка Людмила Борисовна. Финансы в системе бухгалтерского учета: Учеб. пособ ...
  Теория бухгалтерского учета Лариса Воронина

  Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та механізми реалізації: монографія / Луцький держ. Партин Галина Остапівна, Білецька Наталія Павлівна, Тимощук Мирослава Романівна, Гирик Ольга Семенівна. Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім.

  Потій Ванда Зіновіївна, Бабяк Наталія Дмитрівна, Жолнерчик Ганна Юріївна, Вакуленко Є. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах / Вінницький національний технічний ун-т. Й Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навч.

  Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / НАН України; Інститут економічного прогнозування. Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит: Матеріали міжнар. Білик Марія Дмитрівна, Павловська Олена Валентинівна, Притуляк Наталя Миколаївна, Невмержицька Наталія Юріївна. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України / А.

  NEW
   
  TOP